Mengenai platform “Madad”

Ia adalah platform pintar yang dilancarkan di Peringkat Daerah Al Quds Palestin dengan segala kaedah komunikasi untuk semua rakyat memohon keperluan mereka dan dapat dipenuhi dalam tempoh se-maksima nya 24 jam.

DiPlatform ini bertujuan untuk mencapai tiga matlamat utama iaitu:
Mengesan keluarga yang kesusahan dan memenuhi keperluan mereka.Mengehadkan pergerakan warga untuk memastikan pergerakan dikurangkan selaras dengan menghadkan penyebaran virus.Meningkatkan sumbangan komuniti setempat dengan menyediakan bantuan dan sokongan.Pengurusan bijak dan memantau keseimbangan antara keperluan dan kehendak.

© 2020 The platform is designed and developed by (AQFE). All Rights Reserved.