Mengenai kempen

Al Quds Palestin mengajak dan menyeru anda semua menyertai Kempen Kebajikan Global ini untuk menyokong Bandar Al Quds Palestin dengan menyumbang ke Tabung Dana Sumbangan dan Waqf Al Quds Palestin untuk meningkatkan keteguhan rakyatnya menghadapi wabaa’ Korona.

Mekanisma Kempen
Sumbangan Derma Infaq anda boleh disalurkan melalui dalam talian terus ke akaun Bank.Tabung Dana Sumbangan dan Waqf Al Quds Palestin ditubuhkan untuk menjadi pemudah-cara bagi semua yang menghadapi kemelut penderitaan untuk memohon makanan dan keperluan perubatan mereka.Aplikasi yang diedar mudah difahami.Bantuan keperluan diserahkan melalui jawatankuasa lapangan.Unit susulan mengesahkan penduduk telah menerima keperluan.

© 2020 The platform is designed and developed by (AQFE). All Rights Reserved.